Nasze działania

Konkursy

  •    Mistrzostwa Polski
  •    Towarzyskie Spotkania ZAV
  •    Internetowe konkursy o zasięgu ogólnopolskim (z udziałem uczestników zagranicznych)
  •    Internet Contest
  •    Inne

Udział w konkursach http://englishhomeworkhelp.co.uk/coursework-help/ zagranicznych

Seminaria

Egzaminy weryfikacyjne